کد خبر : 183398
تاریخ انتشار : 9 خرداد 1395 9:43
تعداد مشاهدات : 753

کارت ورود به جلسه امتحانی

فرصت مجدد ارزشیابی اساتید و دریافت کارت ورود به جلسه امتحانی

دانشجویان تنها در تاریخ 1395/03/09 و 1395/03/10 جهت ارزشیابی اساتید و دریافت کارت ورود به جلسه فرصت دارند.

دانشجویانی که ارزشیابی اساتید را انجام نداده و موفق به دریافت کارت ورود به جلسه

 امتحانی نشده اند تنها امروز یکشنبه مورخ 1395/03/09 و  دوشنبه مورخ

 1395/03/10جهت اقدام فرصت دارند. ضمنا دانشجویانی که رمز عبور و یا

 نام کاربری سیستم گلستان آنها مشکلی دارد هر چه سریعتر حضورا به بخش خدمات

 ماشینی در ساختمان مرکزی دانشگاه مراجعه نمایند.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :