کد خبر : 183890
تاریخ انتشار : 17 خرداد 1395 9:55
تعداد مشاهدات : 742

پروپزال های تصویب شده

پروپزال های تصویب شده در گروه کارشناسی ارشد دانشکده معماری و شهرسازی سوره

اسامی دانشجویانی که پروپزال های آن ها در جلسه شورای آموزشی دانشکده معماری و شهرسازی به تصویب رسیده است.

1.      پروپزال دانشجو امیر رضا تیموری به شماره دانشجویی 9321406015   با موضوع
"طراحی خانه کودکان بی سرپرست با رویکرد روانشناسی محیط و اجتماع پذیری"
 و راهنمایی دکتر امیر مسعود دباغ در گروه مهندسی معماری مورد موافقت قرار گرفت.

2.      پروپزال دانشجو سیده فاطمه مظلوم  به شماره دانشجویی 9221406064
 با موضوع
"باز طراحی کانون اصلاح رفتار کودکان بزهکار با رویکرد تعامل با محیط" و
 راهنمایی دکتر علیرضا عینی فر در گروه مهندسی معماری مورد موافقت قرار گرفت.

3.      پروپزال دانشجو سیده اسماء سجادی  به شماره دانشجویی 9321420012 با موضوع
"باز افرینی فضای داخلی بازار سر پوشیده شهرستان ایرانشهر" و
 راهنمایی دکتر حسن اصانلو در گروه معماری داخلی مورد موافقت قرار گرفت.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :