کد خبر : 185306
تاریخ انتشار : 6 تیر 1395 9:54
تعداد مشاهدات : 1283

مصوبات جلسه شورای آموزشی دانشکده معماری و شهرسازی سوره

مصوبات جلسه شورای آموزشی دانشکده معماری و شهرسازی سوره مورخ 95/03/22

مشکلات دانشجویی و پروپزال های تصویب شده دانشجویان در جلسه شورای آموزشی دانشکده معماری و شهرسازی سوره
مصوبات گروه کارشناسی دانشکده معماری و شهرسازی سوره مورخ 95/03/22
1.  درخواست دانشجو مینا حبیب الله زاده  به شماره دانشجویی 9111406021 پس از اعلام نمره از استاد به شورای دانشگاه ارجا گردد.
2.  با درخواست دانشجو زهرا کشمیری حق به شماره دانشجویی 941142088 (داخلی) با توجه به اینکه دانشجو اشتباها در کلاس دیگری حاضر شده با تایید استاد مربوطه (پیوست) درس مربوطه، که اشتباها حذف گردیده مجددا اضافه گردد(مجری شورای دانشگاه ) بیان معماری داخلی1
3.  با درخواست دانشجو فاطمه صالحی نژاد به شماره دانشجویی 9411406101 با توجه به اینکه درس توسط گروه و قبل از زمان حذف و اضافه حذف گردیده شهریه عودت گردد. (تصمیم گیری شورای دانشگاه) طبق ضوابط اعمال گردد.
4.  با درخواست دانشجو سعیده حاجی زاده به شماره دانشجویی 9321430011 با حذف نیمسال تحصیلی دوم 95-94 موافقت گردید.
5.  با درخواست دانشجو درنا سادات کیایی به شماره دانشجویی 8911406094 (دانشجوی انتقالی) مبنی بر محاسبه مرخصی تحصیلی بدون احتساب نیمسال دوم 93-92 که قبلا در شورای موارد خاص مطرح گردیده و با توجه به واحدهای باقی مانده نیاز به سنوات دارد . مورد به شورای موارد خاص ارجا گردید .
6.  با درخواست  دانشجو پریچهر عبدالملکی به شماره دانشجویی 9321404207 با حذف درس مقدمات طراحی 2 و ساختمان 1 موافقت گردید.
7.  درخواست دانشجو الناز افشار به شماره دانشجویی 9121406046 با اخذ 10 واحد درسی و محاسبه ترم ، مورد به شورای دانشگاه ارجا گردید.
8.  درخواست دانشجو کبری گلی به شماره دانشجویی 9311406148 جهت محاسبه نیمسال تحصیلی دوم 95-94 ،       11 واحد، موارد به شورای دانشگاه ارجا گردید.
9.  درخواست دانشجو آزیتا پرتوی به شماره دانشجویی 9121406055 با توجه به نبود واحد درسی جهت اخذ، جهت محاسبه ترم به شورای دانشگاه ارجا گردید.
10.  با درخواست دانشجو الناز افشار به شماره دانشجویی 9121406046 با حذف درس طرح 5 موافقت گردید.
11.  با درخواست دانشجو مسعود خدابخشی به شماره دانشجویی 9111406127 (ناپیوسته معماری) با توجه به درخواست سنوات به شورای موارد خاص ارجا گردید.
12.  دانشجو مهناز رضایی دهج به شماره دانشجویی 9211406149 با توجه به درخواست سنوات ترم ششم مورد به شورای دانشگاه ارجا گردید.
13.  درخواست دانشجو مهسا گلی به شماره دانشجویی 9211420037 درخواست محاسبه ترم برای نیمسال تحصیلی 95-94 به شورای دانشگاه ارجا گردید.
14.  درخواست دانشجو رضوان کرمی به شماره دانشجویی 9421406206 با توجه به ارائه نشدن واحهای درسی جهت اخذ توسط دانشجو درخواست دانشجو جهت محاسبه ترم به شورای دانشگاه ارجا می گردد.
مصوبات مربوط به گروه کارشناسی ارشد دانشکده معماری و شهرسازی سوره مورخ 95/03/22
1.  مشکل دانشجو آقای نوید نیازکار به شماره دانشجویی 9411420030 کارشناسی ارشد رشته معماری داخلی مطرح و با توجه به مستندات با درخواست ایشان مبنی بر ثبت نام واحدهای درسی در ترم جاری موافقت گردید.
2.  مشکل دانشجو مهرداد حاصلی به شماره دانشجویی 9411420007 کارشناسی ارشد معماری داخلی مطرح و با درخواست ایشان مبنی بر ثبت تک درس در ترم جاری موافقت گردید.
3.  با درخواست دانشجو مهسا خالقی به شماره دانشجویی 9221420007 مبنی بر تغییر استاد راهنما با همان عنوان قبلی در گروه ارشد معماری داخلی موافقت گردید


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :