کد خبر : 203548
تاریخ انتشار : 8 اسفند 1395 15:25
تعداد مشاهدات : 186

تاریخ برگزاری دفاعیه ها

دفاعیه های روز دوشنبه

دانشجو

موضوع

داور

استاد راهنما

استاد مشاور

رشته

علی بیرانوند

بررسی رابطه بین میزان استفاده از رسانه های اجتماعی و خلاقیت کارکنان

دکتر حسینی

دکتر رضائیان

دکتر سنجری

دکتر خجیر

مدیریت رسانه

تاریخ و ساعت دفاع :   دوشنبه 9/12/95    ساعت 10:30

دانشجو

موضوع

داور

استاد راهنما

استاد مشاور

رشته

زینب مرادی

بررسی رضایتمندی مخاطبان از نشریات محلی استان قم در سال 95

دکتر فرخی

دکتر خجیر

دکتر مسعودی

دکتر کیاء

تبلیغ و ارتباطات فرهنگی

تاریخ و ساعت دفاع :   دوشنبه 9/12/95    ساعت 15:30