کد خبر : 220258
تاریخ انتشار : 3 مهر 1396 19:49
تعداد مشاهدات : 94

مراجعه دانشجویان نامبرده به دفتر ریاست دانشکده

دانشجویان ذیل در اسرع وقت به دفتر ریاست دانشکده مراجعه نمایند.
دانشجویان ذیل در اسرع وقت به دفتر ریاست دانشکده مراجعه نمایند.
1.ملیکا علیخانی
2.دریا جمشیدی
3.فاطمه گلستانیان
4.امیر عاملی پهلوی
5.نسترن سرخوش
6. ساجده فهیمی شاد
7.آنیتا خلیفی
8.فریبا دهقانی
9.فرناز قربانی
10.فاطمه گرامی گلچین
11.ستاره فراش زاده


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :