کد خبر : 92858
تاریخ انتشار : 7 اسفند 1392 6:50
تعداد مشاهدات : 432

دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد

حسن کشاورز؛ مقطع ارشد صنایع دستی
موضوع نظری؛ بررسی ساختاری کتیبه های نستعلیق حرم مطهر رضوی
استاد راهنمای نظری و عملی؛ دکتر قلیچ خانی
استاد مشاور؛ آقای صحراگرد
استادان داور؛ دکتر هوشیار و آقای سعیدآبادی
زمان و مکان؛ 12/12/92 ساعت 13 گروه صنایع دستی

سید شمس الدین بزازجزایری مقطع ارشد صنایع دستی
موضوع نظری؛ تحلیل رسم الخط و استخراجج الفبا و ترکیبات خط کوفی ایرانی
استاد راهنمای نظری و عملی؛ دکترقلیج خانی
استاد مشاور؛ اقای سعید آبادی
استادان مشاور؛ دکتر عطارزاده و دکتر هوشیار
زمان و مکان؛ 12/12/92  سالن سینما

فاطمه علیزاده؛  مقطع ارشد صنایع دستی
موضوع نظری؛ معنا و معنویت رنگ و نور در اثار پنج نگارگر شاخص با تاکید بر مضامین عرفانی و مذهبی
استاد راهنمای نظری؛ دکتر محمدعلی رجبی
استاد راهنمای عملی؛ استاد محمد باقر آقامیری
استاد مشاور؛ دکتر مهران هوشیار
استادان داور؛ دکتر مرآثی و آقای سعیدآبادی
زمان و مکان؛ 18/12/92 ساعت؛ 16:30 سالن اجتماعات

ملیحه آرام؛ مقطع ارشد صنایع دستی
موضوع نظری؛ مطالعه شخصیت های انسانی  در نگاره های هفت اورنگ
استاد راهنمای نظری؛ دکتر خشایار قاضی زاده
استاد راهنمای علمی؛ استاد محمدباقر آقا میری
استاد مشاور؛ دکتر مهران هوشیار
استادان داور؛ دکتر عبدالکریم عطارزاده و آقای سعیدآبادی
زمان و مکان؛ 17/12/92 ساعت؛ 16:30  گروه صنایع دستی

زهرا عرب علیدوستی؛ مقطع ارشد صنایع دستی
موضوع نظری؛ بیان مولفه های زیبایی  شناسی هنر الیاف در هنرهای تجسمی 30 سال اخیر ایران
استاد راهنمای نظری؛ خانم لی لا ثمری
استاد مشاور؛ دکتر مهران هوشیار
استادان مدعو؛ دکتر عطارزاده و خانم شهلا امینی
زمان و مکان؛ 12/12/92 ساعت؛ 15 گروه صنایع دستی

محمدصادق محمدپورمیر مقطع کارشناسی ارشد تصویرمتحرک
استاد راهنمای نظری و عملی؛ دکتر عالمی
استاد مشاور؛ خانم یثربی
استادان داور؛ دکتر زندی و دکتر فهیمی
زمان و مکان؛ 7/12/92 ساعت؛ 10 صبح  سالن سینما

مجتبی آقایی؛  مقطع ارشد ادبیات نمایشی
موضوع نظری؛ بررسی توضیحات صحنه در نمایشنامه های منتخب چاپ شده در ایران
استاد راهنمای نظری و عملی؛ دکتر فرهاد مهندس پور
استاد مشاور؛ فرزاد معافی
استادان داور؛ دکتر رفیق نصرتی و دکتر مجید آقایی
زمان و مکان؛ 12/12/92 ساعت؛ 12:45   ...............
 نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :