کد خبر : 92916
تاریخ انتشار : 4 خرداد 1393 11:5
تعداد مشاهدات : 589

دفاعیه کارشناسی ارشد رشته انیمیشن

دانشجو؛ پگاه حمید خانی
موضوع؛ کارکردهای دراماتیک صدا در انیمیشن
استادان راهنما؛ دکتر امیرحسن ندایی و دکتر علیرضا گلپایگانی
استاد مشاور؛ دکتر حسین فهیمی
داوران؛ دکتر روحانی و دکتر زندی
زمان و مکان؛ 7/3/93 ساعت 16  اتاق 15 دانشکده هنر


دانشجو؛ آتنا فردوسی
موضوع؛ عناصر واقع گرا در فضاسازی انیمیشن های اروپای شرقی
استادان راهنما؛ دکتر محمد علی صفورا و دکتر علیرضا گلپایگانی
استادان داور؛ دکتر روحانی و دکتر زندی
زمان و مکان؛ 7/3/93 ساعت 14  اتقا 15 دانشکده هنر


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :