کد خبر : 94569
تاریخ انتشار : 17 بهمن 1394 14:3
تعداد مشاهدات : 1850

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه

قابل توجه دانشجویان


قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه جهت دریافت وام شهریه نیمسال دوم 95-94 از تاریخ 24/11/94 تا تاریخ 28/11/94 (مشروط به عدم اتمام بودجه وام) به امور دانشجویی مراجعه و یا از سایت دانشگاه پورتال معاونت دانشجویی فرهنگی نسبت به دریافت فرم و تکمیل آن اقدام نمایید. فرم شماره 1 و 3 مربوط به دانشجویانی که برای بار اول تقاضای وام دانشجویی دارند و فرم شماره 2 مربوط به دانشجویانی که تقاضای تکرار وام را دارند. بدیهی است به تقاضاهایی که بعد از اتمام بودجه وام ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.


نظر شمانمایش غیر عمومی