کد خبر : 94569
تاریخ انتشار : 17 بهمن 1394 14:3
تعداد مشاهدات : 2228

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه

قابل توجه دانشجویان


قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه جهت دریافت وام شهریه نیمسال دوم 95-94 از تاریخ 24/11/94 تا تاریخ 28/11/94 (مشروط به عدم اتمام بودجه وام) به امور دانشجویی مراجعه و یا از سایت دانشگاه پورتال معاونت دانشجویی فرهنگی نسبت به دریافت فرم و تکمیل آن اقدام نمایید. فرم شماره 1 و 3 مربوط به دانشجویانی که برای بار اول تقاضای وام دانشجویی دارند و فرم شماره 2 مربوط به دانشجویانی که تقاضای تکرار وام را دارند. بدیهی است به تقاضاهایی که بعد از اتمام بودجه وام ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :