کد خبر : 94910
تاریخ انتشار : 24 بهمن 1394 12:16
تعداد مشاهدات : 562

«مسکن مهر» و تلنگری اجتماعی‌ـ‌اقتصادی به معماران و شهرسازان

برگزاری نشست خبری استاد مدعو دکتراحسان مسعود

برگزاری نشست دکتراحسان مسعود با عنوان : "«مسکن مهر» و تلنگری اجتماعی ـ اقتصادی به معماران و شهرسازان "


احسان مسعود از برگزاری نشستی با عنوان : "«مسکن مهر» و تلنگری اجتماعی ـ اقتصادی به معماران و شهرسازان " می گویدطب علمی ـ فناوری معماری دانشگاه تهران، سعی دارد از طریق برگزاری برنامه ها، نشست های تخصصی، و رصد اتفاقات حوزه معماری، گسترده تر به رسالت آموزشی خود بپردازد و با طرح مسائل و جریان های موثر، به افزایش آگاهی جامعه متخصص و تصمیم ساز کمک نماید.
نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :