کد خبر : 95320
تاریخ انتشار : 30 بهمن 1394 17:38
تعداد مشاهدات : 886

"قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی دانشکده معماری سوره"

تغییرات زمان کلاسها درنیمسال دوم 95 - 94 با مراجعه به سایت گلستان

 

با توجه به اینکه کلاس های زیر به حد نصاب نرسیده اند، خواهشمند است دانشجویان در روز حذف و اضافه با مراجعه به سایت گلستان تغییرات لازم را اعمال نمایند:

_کارشناسی پیوسته مهندسی معماری_

1. کلاس ساحتمان 2 (استاد زارع) ساعت 15 /14 تا 19 حذف و به کلاس استاد خاتمی، ساعت 30 /11 تا 15:15 در همان روز منتقل شده است.

2. کلاس طراحی فنی (استاد جعفری) ساعت 13 تا 17:30 حذف و به ساعت 8 تا 12:30 درهمان روز منتقل شده است.

3. کلاس طرح 2 استاد ترابی و رستمی زاده (به دلیل ظرفیت پایین) حذف شده است. 

4. کلاس روستا 1 (استاد میرزا خلیلی)، پنجشنبه ساعت  13 تا 16 حذف و به کلاس استاد معمم ساعت 8 تا 11.15 منتقل شده است.

5. کلاس زبان تخصصی (استاد مهریار)، شنبه ها، حذف و با کلاس استاد زرین کمر ساعت 10:30 تا 12 در همان روز ادغام گردیده است.
 
6. کلاس مدیریت تشکیلات کارگاهی روزهای سه شنبه ساعت 8 تا 11:15 با کلاس استاد صفاخو ادغام شده است.
 
_کارشناسی ناپیوسته مهندسی معماری_

1. کلاس تاسیسات مکانیکی (چهارشنبه ها ساعت 8 تا 10) حذف و به کلاس روزهای پنجشنبه (استاد امرالهی) متنقل شده است.

2. کلاس تنظیم شرایط محیطی، روزهای چهار شنبه حذف و به روز پنجشنبه (استاد امرالهی) متقل شده است.

3. کلاس زبان تخصصی (خانم مهریار) چهارشنبه ها ساعت 14 تا 15:45 به ساعت 15:45 تا 17:15 در همان روز منتقل شده است.

4. کلاس مدریت تشکیلات کارگاهی، یکشنبه ها ساعت 14 تا 15:30 و کلاس آشنایی با مرمت و ابنیه ساعت 15:30 تا 17:30 به لیست دروس این ترم اضافه گردیده است.

_معماری داخلی_

1. دانشجویانی که دروس مبانی معماری و بیان معماری را اخد نموده اند، در روز حذف و اضافه دروس خود را به ترتیب با مبانی معماری داخلی و بیان معماری 1 جایگزین نمایند.

2. کلاس های عکاسی 2 (یکشنبه ها ساعت 16:15 تا 18:30)، طرح تغییرعملکرد (یکشنبه ها ساعت16:30 تا 18:30) و طرح معماری (رلوه) (شنبه ها ساعت 8 تا 11) به لیست دروس این ترم اضافه شده است.

 3. کلاس ریاضیات و آمار (استاد بحرالعلومی) جمعه ها ساعت 10 تا 11:30حذف و به ساعت 15:30 تا 17 منتقل شده است.

 4. کلاس نماد شناسی (استاد میرایی) به روز جمعه ساعت 11:30 تا منتقل شده است.

 5. کلاس آشنایی با معماری تزیینی معاصر ایران و جهان (استاد شفاف زاده) یکشنبه ها ساعت 8:30 تا 10 حذف و به ساعت 16 تا 17:30 در همان روز منتقل شده است.

6. کلاس باغ آرایی (استاد مردانی) یکشنبه ها ساعت 10 تا 13:15 به ساعت 13:15 تا 15:30 منتقل شده است.

7. کلاس های تنظیم شرایط اقلیمی (استاد امرالهی) یکشنبه ها ساعت 8 تا 11 و تاسیسات مکانیکی (استاد امرالهی) حذف گردیده است.

9. کلاس اصول فنی ساختمان 2 (استاد خاتمی) دوشنبه ها ساعت 8:30 تا 10 حذف و به ساعت 10:30 تا 12 منتقل شده است.
 
10. کلاس مقررات معماری داخلی (استاد میرزاجانی) دوشنبه ها ساعت 13:30 تا 15:45 حذف و به ساعت 15:45 تا 17:30منتقل شده است.

11. کلاس های فرم وفضا (استاد مقیمی) حذف و به کلاس 8:30 تا 11 منتقل گردیده است.

12. کلاس شناخت مواد و مصالح، جمعه ها ساعت 14:15 تا 15:45 حذف و به ساعت 10:30 تا 12 منتقل گردیده است.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :